Aanmelden en intake

Wil je jezelf aanmelden, vul dan het aanmeldformulier in op deze pagina.

Daarna heb je ’n paar intakegesprekken

Je begrijpt dat je niet zomaar kunt aanbellen bij Kamers met Kansen 2Live met ‘hé ik kom hier eens ff lekker wonen’. Dat werkt niet zo. Hoe dan wel? Nadat je je aanmeldt (of aangemeld bent) begint je zogeheten intake. Dat zijn een paar gesprekken, waarin jij kennismaakt met Kamers met Kansen 2Live en andersom. Door de gesprekken wordt duidelijk of er een open plaats is en of jij daar in past. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de samenstelling van de bewoners op de etages. De bedoeling is dat daarin een evenwicht zit.

Wat je ook nodig hebt is een jeugdzorgbeschikking of een WMO-beschikking. Om deze te krijgen, moet je een afspraak maken via het WMO-loket van de gemeente waar je staat ingeschreven. De gemeentes werken vaak met sociale wijkteams. Een medewerker van het team neemt contact met je op en gaat samen met jou onderzoeken waar jij hulp bij nodig hebt, wat je zelf kan doen of wat via je netwerk geregeld kan worden en wat je eventueel aan professionele hulp nodig hebt.

Als je nog in aanmerking komt voor jeugdhulp of verlengde jeugdhulp, ook dan kan je voor een plek bij Kamers met Kansen 2Live in aanmerking komen. Als je een WMO-beschikking krijgt, dan wordt de begeleiding in Den Bosch aangeboden via WMO coöperatie De Meierij. In de gemeente Heusden en de gemeente Boxtel is er een rechtstreekse overeenkomst met Kamers met Kansen 2Live.