Waar 2Live voor staat

We doen dit werk natuurlijk niet zomaar. Daar is over nagedacht en dat is beschreven in het document visie en missie. Daarnaast wil 2Live graag ook een goede werkgever zijn en een fijne plek om te werken. Voor meer informatie daarover, is het leuk om het sociaal jaarverslag te lezen.

Sociaal-jaarverslag-2019

2012-06 visie en missie (definitief)

Keurmerk kwaliteit

In december 2017 is het kwaliteitseitsmanagementsysteem van 2Live gecertificeerd volgens ISO norm NEN EN 15224:2017.

Ontevreden?

Helaas kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de geboden hulpverlening. Dat is erg jammer en dan willen we daarover graag met je in gesprek. We willen dan met jou onderzoeken hoe we de situatie kunnen verbeteren en daarvan leren. Zo’n gesprek ga je in eerste instantie aan met je persoonlijk begeleider, maar kan ook alleen of samen met de manager van Kamers met Kansen 2Live. Daarnaast is er de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. 2Live is aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg.  Voor cliënten in Den Bosch die begeleiding ontvangen op basis van de WMO, geldt dat de klachtenfunctionaris van WMO coöperatie De Meierij een aanspreekpunt kan zijn. Sowieso geldt voor alle cliënten dat zij een beroep kunnen doen op de ingehuurde externe vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant.

Klachtenregeling:

Klachtenreglement KPZ Wkkgz

Klachtenregeling WMO Cooperatie 2017 04-001

Privacy

2Live respecteert de regels die er zijn met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens ingevolgde de AVG. Hoe we dat doen, dat kan je teruglezen via onderstaande link:

2018 PRIVACYREGLEMENT-website