Jouw steun in de rug

Kamers met Kansen 2Live. Wat is dat eigenlijk? Voor wie? Wat kun je verwachten? Waar ligt het? Wat wordt er van jou verwacht als je deze kans helemaal ziet zitten?

Kamers met Kansen 2Live is opgezet om jou met steun in de rug de stap te laten zetten naar zelfstandigheid.  Het uiteindelijke doel: jou de kans geven lekker je eigen leven te kunnen gaan leiden. We hebben nu locaties in Den Bosch, Vlijmen en Oss. Een nieuwe locatie in Boxtel is in ontwikkeling.

2018 PRIVACYREGLEMENT-website

Meer weten?

Voor wie?

Voor iedereen die wil én kan

Kamers met Kansen 2Live is er voor iedereen met een zorgindicatie / beschikking / verleningsbesluit tussen de 17 en 25 jaar die binnen maximaal twee jaar zelfstandig wil wonen en leven. Maar die dat zelf niet helemaal voor elkaar kan boksen. En die het fijn vindt om begeleid te worden in wonen, leren, werken en ontmoeten. Belangrijk is dat je super gemotiveerd bent om er het allerbeste van te maken. Dat je je ook houdt aan de huisregels én de afspraken die worden gemaakt over je begeleiding. Denk je dat je dat wilt en kunt, dan is Kamers met Kansen 2Live dé kans voor jou.

Waar in Den Bosch?

Locatie Geert van Woustraat 

Sinds augustus 2010 is Kamers met Kansen 2Live gevestigd in het Nemiusklooster aan de Nemiusstraat/Geert van Woustraat 2 in de wijk de Muntel. Het indrukwekkende pand is in twee delen gebouwd. In 1928 werd door de Zusters van de Liefde het klooster geopend. In 1935 kwam daar het pension bij. Woningcorporatie Zayaz kocht de panden in 2005. Het prachtige gebouw is helemaal geknipt voor Kamers met Kansen 2Live. Net als vroeger bestaat het Nemiusklooster nu ook uit twee delen: het Pension en het Klooster.

Het Pension en het Klooster

In het Pension zijn twintig mooie kamers gemaakt, waar je kunt wonen. Ook zijn er drie gemeenschappelijke keukens, verschillende toiletten en douches. Daarnaast is er ook een studeerruimte, fitnessruimte en vergader-/eetkamer. Hier kun je wonen met een Jeugdzorg of WMO beschikking.

Naast het Pension is er het Klooster.  In juni 2016 is de Kloosterhotel de Soete Moeder geopend. Dat is een ‘gewoon’ hotel, maar dan anders. Uniek aan het kloosterhotel is het leer/werkbedrijf dat er onlosmakelijk mee is verbonden. Een leerwerkbedrijf is bedoeld om jonge mensen werkervaring te bieden, gecombineerd met begeleiding en opleiding. Het is bedoeld voor jonge mensen zonder werk en zonder startkwalificatie (een diploma van een beroepsopleiding niveau 2 of diploma HAVO). De Soete Moeder biedt ruime mogelijkheden aan stagiaires van VMBO, MBO en HBO, als uitdagende omgeving om praktijkervaring op te doen. Ze hebben verschillende richtingen te bieden: horeca, facilitair, tuin/groen, administratie/ICT en welzijn.

De Muntel, een wijk met karakter

De Muntel is een hele sfeervolle wijk in Den Bosch, die door het Rijk tot beschermd stadsgezicht is benoemd. Dat zegt veel over de waarde en het karakter van de bijzondere wijk. Je vindt er straatjes en pleintjes, die je nergens anders zo ziet. Er is ook veel rust en ruimte. Zo liggen pal achter het Nemiusklooster de kloostertuin en de IJzeren Vrouw. Dit unieke stadsmeer werd destijds speciaal voor de bouw van de Muntel gegraven.

Vanuit de Muntel zit je binnen tien minuten lopen midden in het Bourgondische centrum van Den Bosch. Alle voorzieningen die je nodig hebt zijn daar. Winkels te kust en te keur om inkopen te doen. Cafeetjes en restaurantjes om gezellig uit te gaan met vrienden en vriendinnen. Theaters, concertzalen en heel veel manifestaties om je vrije tijd leuk mee te vullen.

Locatie Geerke

Per 1 januari 2019 is deze locatie beschikbaar voor 10 jongeren met een jeugdzorg beschikking. Het is een modern pand, waarin niet alleen Kamers met Kansen 2Live zit, maar ook bijvoorbeeld Jongerencentrum De Poort. De Poort organiseert activiteiten vóór en dóór jongeren, zoals inloop, huiswerkbegeleiding, meidenavonden,  maar ook een Halloweenavond, lifestyle challenge en open jam.

Locatie Geerke is gelegen aan Geerke 10 in de Bossche wijk Maaspoort. In deze wijk staat de sporthal Maaspoort Sports en Events. De Maaspoort is een wijk en stadsdeel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De wijk ligt ten noorden van de A59. De bouw van de wijk is gestart in 1977 en kenmerkt zich door verschillende architectuurstijlen. Zo is er laagbouw en hoogbouw. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wilde ook speciale woningen plaatsen in deze wijk. Zo zijn er in de Maaspoort verscheidene bolwoningen gebouwd. Het stadsdeel herbergt ca. 17.800 inwoners. In het stadsdeel bevindt zich ook de Noorderplas, met de daarbij gelegen Eendenkooi Maaspoort.

Waar in Vlijmen?

Per 1 januari 2018 heeft Kamers met Kansen 2Live de beschikking over een mooie hoekwoning aan de Guido Gezellestraat 1 in de wijk Vliedberg. De woning is recentelijk door Woonveste gerenoveerd en vervolgens nog aangepast om kamergewijze verhuur voor 4 jongeren mogelijk te maken.

In 1952 werd door de toenmalige gemeente Vlijmen besloten tot het inrichten van deze nieuwe wijk van Vlijmen. Bij de gemeentelijke herindeling van 1997 werd Vlijmen bij de gemeente Heusden gevoegd. De wijk telt ongeveer 4500 inwoners. Vliedberg was oorspronkelijk een groot heideveld, verdeeld in de Lage Heide, Middelheide en Hoge Heide, die van elkaar werden gescheiden door het Hofpad en de Heisteeg. In het zuidwesten lag de Santberg, ook wel Konijnsberg genoemd. Dit was een terrein dat werd gebruikt als vluchtplaats bij een overstroming. De laatste maal gebeurde dat bij de dijkdoorbraak in 1880/1881. Vandaar ook de naam Vliedberg, vlieden is een synoniem voor vluchten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed de Konijnenberg dienst om er geschut te plaatsen, eerst voor de Duitsers en later voor de Geallieerden. Ter herinnering aan deze Konijnsberg, is een van de eerste straten van de wijk Konijnenbergstraat genoemd.

In de wijk is een winkelcentrum en de bushalte is op 4 minuten loopafstand. Ook Caleidoscoop dat dienst doet als o.a. buurthuis, maar waar ook het maatschappelijk werk en de voedselbank zijn gevestigd, is slechts enkele minuten lopen.

Waar in Oss?

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Kamers met Kansen 2Live de beschikkingen over de locatie Kastanjelaan: de huizen op nummer 22 en 24 zijn onderling met elkaar verbonden op de benedenverdieping via de kantoorruimte. Deze locatie biedt ruimte aan 10 jongeren met een jeugdzorg beschikking. Op elke verdiepingsvloer kunnen twee jongeren wonen. Zij delen dan met elkaar de badkamer, het toilet en de keuken.

Deze locatie is gelegen in de Bomenbuurt in de wijk Oss-Zuid.